Arbeidsongeschikt


Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid voor 1 januari 2014 in de zin van de WIA neemt het Pensioenfonds Atos de storting van de pensioenpremie over, voor zover je zelf - voordat je arbeidsongeschikt werd- ook al jouw (werknemers) deel van de BP-pensioenpremie betaalde.

Meer informatie kun je vinden onder ATOS ML, arbeidsongeschikt.