Toelichting koersen.

De vermelde koersen geven de daadwerkelijke waarde aan van een participatie in één van de Oriflex BP beleggingsfondsen op dat moment. Dit is echter niet de koers waartegen je afgerekend wordt als je tot aan- of verkoop over gaat.

 

Alls je participaties aan- of verkoopt wordt je afgerekend tegen de aankoopkoers of de verkoopkoers.De aankoopkoers is de koers op het moment dat de transactie daadwerkelijk plaatsvindt verhoogd met de aankoopkosten.  De aankoopkosten zijn per beleggingsfonds verschillend, ze variëren van 0,05% voor het Oriflex Liquiditeitenfonds tot 0,8% voor het Oriflex Aandelenfonds Emerging Markets. De verkoopkoers is de koers op het moment dat de verkooptransactie daadwerkelijk plaatsvindt verlaagd met de verkoopkosten. Ook de verkoopkosten zijn per beleggingsfonds verschillend, ze variëren van 0,05% voor het Oriflex Liquiditeitenfonds tot 0,95% voor het Oriflex Aandelenfonds Emerging Markets. Zie ook het onderdeel: kosten