Toelichting koersen.

De vermelde koersen geven de daadwerkelijke waarde aan van een participatie in één van de Oriflex BP beleggingsfondsen op dat moment. Dit is echter niet de koers waartegen u afgerekend wordt als u tot aan- of verkoop over gaat.

 

Als u participaties aan- of verkoopt wordt u afgerekend tegen de aankoopkoers of de verkoopkoers.De aankoopkoers is de koers op het moment dat de transactie daadwerkelijk plaatsvindt verhoogd met de aankoopkosten.  De aankoopkosten zijn per beleggingsfonds verschillend, ze variëren van 0,05% voor het Oriflex Liquiditeitenfonds tot 0,8% voor het Oriflex Aandelenfonds Emerging Markets. De verkoopkoers is de koers op het moment dat de verkooptransactie daadwerkelijk plaatsvindt verlaagd met de verkoopkosten. Ook de verkoopkosten zijn per beleggingsfonds verschillend, ze variëren van 0,05% voor het Oriflex Liquiditeitenfonds tot 0,95% voor het Oriflex Aandelenfonds Emerging Markets. Zie ook het onderdeel: kosten

 

Per april 2013 is het Japan fonds gesloten. Dit fonds was zo klein geworden dat de kosten niet meer in verhouding stonden en een veel te groot beslag legden op het rendement.