Beleggingsprofielen

Het Pensioenfonds heeft drie beleggingsprofielen. Het beleggingsprofiel Life Cycle, het beleggingsprofiel Lifecycle Doorbeleggen en het beleggingsprofiel Self Select. De pensioenpremie werd standaard gestort in het beleggingsprofiel Life Cycle. Je kunt zelf kiezen voor het beleggingsprofiel Lifecycle Doorbeleggen of het beleggingsprofiel Self Select, mits je een minimum kapitaal hebt opgebouwd van € 2.270. Daarna mag je eens per jaar switchen tussen de beleggingsprofielen. De 1e switch (als je uit Life Cycle wil) is gratis (niet de transactiekosten, zie paragraaf kosten!), aan elke volgende switch zijn administratiekosten verbonden (en transactiekosten indien je bij die switch ook mutaties in de beleggingsfondsen doet, wat veelal het geval zal zijn).

 

Het belangrijkste kenmerk van het beleggingsprofiel Life Cycle is dat naarmate je dichter bij je pensioendatum komt, er minder (beleggings)risico wordt genomen. Het beleggingsprofiel Life Cycle hanteert het principe dat je zogenoemde risicohouding afhangt van je leeftijd; hoe verder van je pensioendatum, des te meer risico je kunt nemen.

 

Voor deelnemers die overwegen op hun pensioendatum te kiezen voor een variabele pensioenuitkering wordt voor de periode vóór de pensioendatum een beleggingsprofiel Lifecycle Doorbeleggen aangeboden. Deze Lifecycle Doorbeleggen kent een op doorbeleggen na pensioendatum afgestemde leeftijdsafhankelijke risico afbouw, zodat de beleggingshorizon volledig kan worden benut in combinatie met doorbeleggen na pensionering. Concreet betekent dit dat u tot uw pensioendatum in aandelen en obligaties blijft beleggen.

 

Bij Self Select bepaal je zelf op welk moment je veel of weinig (beleggings)risico neemt; je bepaalt zelf je risicohouding door aan te geven in welke en met hoeveel procent je in aandelen- en obligatiefondsen wilt beleggen. Binnen Self Select mag je eens per kwartaal de verdeling tussen de beleggingsfonden veranderen. Opdrachten daartoe worden een keer per week op de dinsdag verwerkt. Een opdracht dient voor maandagmiddag 16.00 uur bij het pensioenbureau binnen te zijn teneinde de opdracht nog de volgende dag op dinsdag te kunnen laten uitvoeren. Als de opdracht te laat binnen komt, dan wotdt hij een week later op dinsdag uitgevoerd. 

 

Alle gewenste wijzigingen kun je aanmelden via een wijzigingsformulier beleggingsprofiel en na invullen van de vragenlijst risicoprofiel.

Er zijn zoals eerder vermeld wel kosten verbonden aan wijzigingen.

 

Voor een snelle en tijdige verwerking stuur je wijziging per e-mail naar: pensioenfonds@atos.net

 

Per post:
Stichting Pensioenfonds Atos

Burgemeester Rijnderslaan 30

1185 MC  AMSTELVEEN

 

LET OP: Op maandag ontvangen wij geen post. Voor het tijdig verwerken van je profiel zorg dan dat wij uiterlijk op vrijdag je profiel ontvangen zodat deze de dinsdag erop verwerkt kan gaan worden. Onze voorkeur heeft dan ook om je wijziging per e- mail aan ons toe te sturen.

 

LET OP: Zelf beleggen kan grote risico's met zich meebrengen. Het eindkapitaal kan daardoor tegenvallen.