Lifecycle Doorbeleggen

De Wet Verbeterde Premieregeling maakt het mogelijk om het pensioenkapitaal dat is opgebouwd in Atos BP na pensioeningang te blijven doorbeleggen. Dit maakt het pensioen variabel en minder afhankelijk van de rentestand op het moment van pensioneren.

Pensioenfonds Atos biedt de variabele pensioenuitkering niet zelf aan; wie een variabele pensioenuitkering wenst wordt middels het shoprecht in de gelegenheid gesteld de variabele pensioenuitkering elders aan te kopen.

 

Pensioenfonds Atos biedt voor de jaren dat u nog belegd met uw ATOS BP kapitaal vóór uw pensionering een beleggingsprofiel Lifecycle Doorbeleggen aan. Deze Lifecycle Doorbeleggen kent een op doorbeleggen ná pensioendatum afgestemde leeftijdsafhankelijke risico afbouw. 

 

In de Lifecycle Doorbeleggen wordt het pensioenkapitaal tot de leeftijd van 49 jaar geheel belegd in het Aandelenfonds Wereldwijd. Vanaf de leeftijd van 49 jaar wordt het kapitaal vervolgens belegd in een combinatie van het Aandelenfonds Wereldwijd en het Obligatiefonds, waarbij het percentage in het Aandelenfonds Wereldwijd jaarlijks volgens onderstaande tabel wordt afgebouwd en wordt overgeheveld naar het Obligatiefonds. Er wordt naar gestreefd de samenstelling van het kapitaal in ATOS BP vanaf 63 jaar tot de pensioendatum op 75% Obligatiefonds en 25% Aandelenfonds Wereldwijd te brengen en te houden.

Vergeleken met de gewone Life Cycle wordt het risico dus minder snel en ook minder ver afgebouwd. Het aandelenpercentage gaat niet naar 0% maar blijft ook de laatste jaren vóór de pensioendatum op 25% staan.

Hierdoor wordt de beleggingshorizon (die langer is omdat er ook nog na de pensioendatum belegd wordt) volledig benut en wordt er in combinatie met doorbeleggen ná pensioendatum een naar verwachting (gemiddeld) hoger beleggingsrendement gerealiseerd.


Alle gewenste wijzigingen kun je aanmelden via een wijzigingsformulier beleggingsprofiel en na invullen van de vragenlijst risicoprofiel.

Aan het herschikken van de beleggingsportefeuille zijn kosten verbonden, zie de kostenparagraaf op deze website.

Je moet je realiseren dat je binnen de Life Cycle Doorberleggen actief ZELF lange rrisico's neemt. Goede kennnis met beleggen is daarbij onontbeerlijk. LET OP: Doorbeleggen kan stevige risico's met zich brengen. Het opgebouwde kapitaal kan daarbij tegenvallen.


Lifecycle Doorbeleggen
:

Leeftijd Aandelenfonds Wereldwijd Obligatiefonds
< 47 jaar 100% 0%
   48 jaar 100% 0%
   49 jaar 95% 5%
   50 jaar 90% 10%
   51 jaar 85% 15%
   52 jaar 80% 20%
   53 jaar 75% 25%
   54 jaar 70% 30%
   55 jaar 65% 35%
   56 jaar 60% 40%
   57 jaar 55% 45%
   58 jaar 50% 50%
   59 jaar 45% 55%
   60 jaar 40% 60%
   61 jaar 35% 65%
   62 jaar 30% 70%
   63 jaar 25% 75%
> 64 jaar 25% 75%

 

* Herverdeling van participaties vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag in september, gebaseerd op de leeftijd van de deelnemer welke in de daarop volgende twaalf maanden wordt bereikt.