Zorgplicht bij beleggen

Heb je voor het beleggingsprofiel Self Select of Doorbeleggen gekozen? Dan krijg je te maken met de wettelijke zorgplicht. Pensioenfonds Atos onderzoekt dan frequent of de beleggingskeuzes bij je passen.

 

Wat houdt de zorgplicht in?

Als gevolg van de Pensioenwet hebben wij een zorgplicht bij individuele pensioenopbouw op beleggingsbasis, met als doel de (gewezen) deelnemer te wijzen op de gevolgen van de door de deelnemer genomen belegginsbeslissingen. Kort gezegd moeten beleggingsrisico`s worden beheerst met het oog op de naderende pensioendatum. Door de wetswijziging die Doorbeleggen na pensioendatum mogelijk maakt is deze zorgplicht overigens niet meer zo zwart /wit. Als mensen dat willen dan kunnen ze er voor kiezen om meer risico in de portefeuille aanwezig te laten omdat men misschien wil doorbeleggen. Dit is te realiseren met de Lifecycle Doorbeleggen, maar natuurlijk ook door eigen keuzes in Self Select.

 

Risicoprofiel.

Deze zorgplicht is van toepassing op de beleggingsprofielen Self Select en Doorbeleggen en omvat onder meer het inwinnen en vastleggen van informatie door middel van je risicoprofiel. Je risicoprofiel kun je bepalen door de vragenlijst risicoprofiel in te vullen. Voor het maken van een switch ben je verplicht deze vragenlijst in te vullen en mee te sturen. 

 

Brief zorgplicht.