Arbeidsongeschikt

Ben je voor 1 januari 2014  (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt geraakt in de zin van de WIA, dan had je als actieve deelnemer toentertijd recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van 70% van de pensioengrondslag. Bovendien zorgt het Pensioenfonds voor (gedeeltelijke) voortzetting van de opbouw van je ouderdomspensioen.

 

Voor een volledig arbeidsongeschiktheidspensioen moest je 80% of meer arbeidsongeschikt zijn. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid werd het pensioen daaraan aangepast.

 

De hoogte van je arbeidsongeschiktheidspensioen was afhankelijk van je inkomen en onafhankelijk van leeftijd of dienstjaren.

 

Je arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering. De uitkering die je krijgt tot de WIA-grens (1 januari 2023 € 66.956), wordt verzorgd door de overheid en eventuele hiaatverzekeringen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend over het bedrag dat je boven de WIA-grens verdient.

 

De hoogte hangt af van je arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag. Deze grondslag was samengesteld uit het brutojaarsalaris plus vakantietoeslag plus, indien van toepassing, de eindejaarsuitkering (NIET de fictieve eindejaarsuitkering bij bonusregelingen). Voor medewerkers in ploegendienst werd tevens de ploegentoeslag en ploegengarantie meegenomen in de bepaling van de grondslag. Variabele inkomstenelementen telden niet mee.

 

Voorbeeld:

 

Stel dat je grondslag € 68.000 was en dat je voor 1 januari 2014 volledig arbeidsongeschikt werd.

Het verschil tussen de grondslag (€ 68.000) en het WIA-grensbedrag (€ 66.956) is € 1.044

Daarvan ontvang je 70% (€ 730,80) per jaar als arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Ook na ontslag als gevolg van arbeidsongeschiktheid bleef je deelnemen aan ATOS ML (en ATOS BP) tot je 65ste of zolang je arbeidsongeschikt was in de zin van de WIA. Voor die opbouw betaalde je dan geen pensioenpremie.

 

Bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid kreeg je een gedeeltelijke premievrije voortzetting.

 

Als na 31 december 2013  het percentage arbeidsongeschiktheid hoger wordt of is geworden, dan heeft dat geen gevolgen meer bij SPA. Je hebt voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid die optreedt na 31 december 2013 (ook indien dit verhogingen betreft van reeds aanwezige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) geen verzekering meer en geen recht op premievrije opbouw of een extra aanvulling op de WIA-uitkering. Vanaf 1 januari 2014 moet je werkgever waar je voor het nog arbeidsgeschikte deel werkzaam was regelen dat je voor dat deel ook verzekerd bent (bijvoorbeeld door een speciale pensioenregeling) voor arbeidsongeschiktheid.  Als je voor het deel dat je arbeidsgeschikt bent werkeloos bent, dan zal je zelf je verzekering voor je pensioenopbouw moeten regelen.