Ouderdomspensioen (65 jaar) in deze pensioenregeling

Als je de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) hebt bereikt, ontvang je maandelijks uit ATOS ML een ouderdomspensioen. Dit pensioen moet je zien als een aanvulling op de AOW. Dat is de reden dat bij berekening van pensioen een premie werd gerekend met een franchise. De franchise is een vast bedrag (gerelateerd aan de hoogte van de AOW) dat wordt afgetrokken van de brutopensioengrondslag. Wat overblijft is de pensioengrondslag. Je pensioen bouwde je op door jaarlijks 1,62% van je pensioengrondslag in te brengen. Het opbouwpercentage over die pensioengrondslag bedroeg tot 2012 2,25% per jaar. In 2013 was het opbouwpercentage 1,63% (met compensatie van werkgever Atos), in 2014 1,84%.

 

De franchise bedraagt in 2023 € 16.322

 

Bij berekening van de brutopensioengrondslag vormde het jaarlijkse inkomen het uitgangpunt. Die bestond uit je brutojaarsalaris inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en eventuele andere inkomenselementen. De jaarlijkse bonus uit een incentive regeling telde mee tot maximaal een 13de maand. 

 

Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin je 65 jaar wordt en eindigt aan het einde van de maand waarin je overlijdt. Je kunt je pensioen overigens uitstellen tot je AOW leeftijd. 

 

Bij beëindiging van je deelname als gevolg van uitdiensttreding en deelname aan de nieuwe pensioenregeling van Atos, behoud je het door jou opgebouwde ouderdomspensioen.