Eerder of later met pensioen

ATOS ML biedt de mogelijkheid je pensioen eerder of later te laten ingaan. Eerder kan tussen je 60ste en 65ste verjaardag.  Ook is het mogelijk om de eerste jaren na je pensionering een hogere pensioenuitkering te krijgen. Beide mogelijkheden gaan ten koste van je pensioen op latere leeftijd. Als je eerder met pensioen gaat, kun je ten koste van je ouderdomspensioen ook een bedrag ter grootte van de AOW uitruilen. Hiermee compenseer je het tekort dat ontstaat omdat je, afhankelijk van je leeftijd nog geen AOW ontvangt.

 

Als je eerder met pensioen gaat dan geldt er als je meer dan 5 jaar vóór de AOW datum met pensioen gaat dat er een fiscale toets geldt: je moet dan namelijk ook minder gaan verdienen. Het gaat op dit moment dus om mensen die op 60 of 61 jarige leeftijd met pensioen willen. Er zal door het fonds een verklaring worden gevraagd waarin je verklaart dat het arbeidzame leven in dezelfde mate wordt beëindigd als waarin je vervroegd met pensioen gaat en dat je niet van plan bent die arbeid te hervatten. Dit is dus een fiscaal vereiste (wettelijke verplichting) waar het fonds niet omheen kan.
Jouw ouderdomspensioen met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar wordt bij vervroeging vermenigvuldigd met een factor uit onderstaande tabel:

 

 

 Leeftijd:

Omzettingsfactor vanaf 1 januari 2022:

 60

0,8049

 61

0,8384

 62

0,8744

 63

0,9132

 64

0,9549

 65

1,0000

 

 

 

 

Later met pensioen kan tot uiterlijk jouw AOW datum. Je pensioen wordt dan hoger. 

Jouw ouderdomspensioen met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar wordt bij uitstel vermenigvuldigd met een factor uit onderstaande tabel:

 Leeftijd:

Omzettingsfactor vanaf 1 januari 2022:

 65

1,0000

 66

1,0492

 67

1,1032

 68

1,1628

 Tussenliggende leeftijden worden lineair geïnterpoleerd.