Premies en cijfers 2022


Premies en cijfers 2022

 

Atos ML
65 jaar

 

 

 

Pensioenrichtleeftijd:

 

65 jaar

brutogrondslaggrens Atos ML:

 

44.922

franchise:

 

14.802

max. pensioengrondslag Atos ML:

 

30.120

 

 

 

premievrije pensioen-opbouwpercentage voor arbeidsongeschikten tot brutogrondslaggrens:

 

1,62%

opbouwpercentage vanaf brutogrondslaggrens

 

nvt (BP)

indexering in 2022:

 

0,0%

 

 

 

 

   
   

 

AO-grensbedrag in 2022:

 

59.706

arbeidsongeschiktheidspensioen boven AO-grens:

 

70%