Email adres doorgeven aan SPA

GEEF JE E-MAIL ADRES OP

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, wil het bestuur van SPA zoveel mogelijk blijven communiceren door middel van deze website en met name ook per e-mail. Het Pensioenfonds verzoekt je daarom nadrukkelijk om een opgave van je e-mail adres aan ons toe te sturen. Je kunt dit mailen naar pensioenfonds@atos.net. Op die manier kunnen we je makkelijker, vaker en goedkoper bereiken en blijf je beter op de hoogte.