vragen en antwoorden over pensioenbedrag ineens

Veelgestelde vragen over een bedrag ineens

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over de keuzemogelijkheid 'bedrag ineens'.

Wat betekent deze nieuwe keuzemogelijkheid nu eigenlijk?
De mogelijkheid 'bedrag ineens' betekent dat je op het moment dat je met pensioen gaat ervoor kunt kiezen om een gedeelte van jouw totale pensioenbedrag ineens te laten uitbetalen. Je kunt vervolgens zelf bepalen hoe je dit bedrag wilt besteden, bijvoorbeeld voor het maken van een verre reis of bij de aankoop van een nieuwe woning.

Vanaf wanneer kan ik gebruikmaken van de keuzemogelijkheid 'bedrag ineens'?
De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe keuzemogelijkheid is  pas in 2024. Op dit moment is er nog geen definitieve wetgeving en kun je dus nog niet een bedrag ineens opnemen. Zodra we meer weten, lees je het op deze website. 

Welk bedrag zou ik ineens kunnen ontvangen?
Je mag op pensioendatum maximaal 10% van jouw totale ouderdomspensioen ineens opnemen. Helaas kunnen we op dit moment nog geen bedragen noemen of berekeningen maken. Zodra er een definitief besluit is genomen over de invoering en de inhoud van deze keuzemogelijkheid, gaan we direct aan de slag om je hierover zo goed mogelijk te informeren.

Mag ik het bedrag ineens vrij besteden?
Ja, dit bedrag is vrij besteedbaar.

Wat zijn de gevolgen voor mijn levenslange pensioenuitkering als ik kies voor een bedrag ineens?
Wanneer je op pensioendatum kiest voor een bedrag ineens, zal jouw levenslange maandelijkse pensioenuitkering lager worden. Helaas kunnen we op dit moment nog geen bedragen noemen of berekeningen maken.

Kan het ontvangen van een bedrag ineens gevolgen hebben voor mijn belastingaangifte of toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag)?
Ja, een bedrag ineens op jouw bankrekening kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld jouw belastingaangifte en eventuele toeslagen die je krijgt. Wat de effecten hiervan zijn, hangt onder andere af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag ineens en jouw persoonlijke situatie.

Kan ik straks deze keuzemogelijkheid combineren met andere keuzemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een hoog/laag pensioen, waarbij ik eerst een hogere pensioenuitkering ontvang en na AOW-leeftijd een lagere pensioenuitkering?
Het combineren van een bedrag ineens met de keuzemogelijkheid waarbij je eerst een hoger pensioen ontvangt en later een lager pensioen, is niet mogelijk. Ook de combinatie van een bedrag ineens met een AOW-overbruggingspensioen is niet toegestaan.

Ik heb maar een heel klein pensioen, kan ik dan toch gebruikmaken van een bedrag ineens?
Dat is afhankelijk van de hoogte van jouw pensioenuitkering. Je kunt geen bedrag ineens opnemen als jouw pensioenuitkering daardoor onder de afkoopgrens (€ 520,35 per jaar in 2022) komt.

Ik denk erover na om met pensioen te gaan. Is het voor mij verstandig om hiermee te wachten totdat deze nieuwe keuzemogelijkheid er is?
De beoogde ingangsdatum voor deze nieuwe keuzemogelijkheid is pas in 2024. Of het voor jouw verstandig is om hierop te wachten, is moeilijk te zeggen. Ook omdat we nog geen bedragen kunnen noemen of berekeningen kunnen maken en omdat de exacte inhoud van de nieuwe keuzemogelijkheid nog niet bekend is. Zodra er meer duidelijkheid is over deze keuzemogelijkheid, zullen we je hierover informeren.

Die 10% die ik ineens kan opnemen, is die gelijk aan 10% van de Pensioenpot die ik op mijn BP-overzicht zie?
Nee, je kunt niet 10% van jouw BP-pensioen als indicatie gebruiken voor jouw bedrag ineens. Dit komt met name doordat je BP-kapitaal alleen jouw opgebouwde ouderdomspensioen binnen de BP regeling omvat. Het bedrag ineens is een percentage van jouw gehele opgebouwde ouderdomspensioen, dus inclusief het middelloongedeelte.

Kan ik kiezen voor een bedrag ineens als ik eerder met pensioen ga?
Ja, dat kan. Maar je kunt deze keuze niet combineren met een hoog/laag pensioen.

Heeft de keuze voor een bedrag ineens gevolgen voor mijn partnerpensioen?
Nee. Het bedrag ineens heeft alleen betrekking op het opgebouwde ouderdomspensioen. Dus het partnerpensioen blijft volledig in stand. Kies je ervoor om partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, dan ontvang je ook over dat gedeelte een bedrag ineens. Hiervoor is wel toestemming nodig van jouw partner.

Heeft het bedrag ineens gevolgen voor de verdeling van mijn pensioen bij scheiding? 
Een scheiding kan betekenen dat het bedrag ineens ook verdeeld moet worden. De keuzes die je maakt ten aanzien van jouw pensioen, gelden ook voor het pensioenrecht van jouw ex-partner. Als je kiest voor een bedrag ineens, dan krijgt jouw ex-partner ook een bedrag ineens van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Dit geldt niet als jij en jouw ex-partner voor conversie gekozen hebben. De ex-partner heeft geen invloed op de keuze en kan te maken krijgen met de gevolgen van een eenmalige uitkering voor bijvoorbeeld toeslagen en de belasting die hij of zij moet betalen.Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden aan de ex-partner.

Als mijn pensioen al volledig is ingegaan voordat de keuze voor een bedrag ineens mogelijk is, kan ik dan toch nog een bedrag ineens opnemen?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. De keuzemogelijkheid voor een bedrag ineens geldt alleen voor deelnemers die vanaf dat moment volledig of gedeeltelijk met pensioen gaan.

Als ik vóór de ingangsdatum van ‘bedrag ineens’ een deeltijdpensioen opneem (bijvoorbeeld 20%), kan ik dan na de ingangsdatum voor het overige gedeelte (in dit voorbeeld 80%) nog gebruikmaken van de mogelijkheid voor een bedrag ineens?
Ja, dat kan. Voor ieder pensioen dat na de ingangsdatum wordt aangevraagd, geldt dat over dat (deel van het) pensioen maximaal 10% als bedrag ineens kan worden aangevraagd.

Mag ik de uitbetaling van het bedrag ineens uitstellen?
Als je in de eerste maanden van het jaar de AOW-leeftijd bereikt, betaal je minder belasting over het bedrag ineens dan wanneer je pas later in het jaar de AOW-leeftijd bereikt. Dat betekent dat de een netto méér overhoudt dan de ander. Daarom heeft het kabinet besloten dat deelnemers die met pensioen gaan in de maand waarin ze de AOW-leeftijd bereiken of op de 1e dag van de maand erna, de uitbetaling van het bedrag ineens mogen doorschuiven naar januari van het jaar daarna. Zo vallen zij ook in het gunstige belastingtarief.

 

-o-