NieuwsDekkingsgraad
Woensdag, 10 februari 2021 t/m donderdag, 11 maart 2021

  De actuele dekkingsgraad was voor de maand januari 98,1%, deze dekkingsgraad telt voor 1/12 mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraa...
Lees verder >>

Risicohouding in de BP-regeling
Vrijdag, 1 maart 2019

Als u bij de Stichting Pensioenfonds Atos (SPA) een stukje pensioen opbouwt door middel van een kapitaal in de BP-regeling, ligt het beleggingsrisi...
Lees verder >>

Met pensioen op 60- of 61 jarige leeftijd: fiscale toets
Vrijdag, 1 maart 2019

Als je eerder met pensioen gaat (vervroegd met pensioen) dan geldt er als je meer dan 5 jaar vóór de AOW datum met pensioen gaat...
Lees verder >>

Pensioennieuws 37
Vrijdag, 5 juli 2019

Pensioennieuws 37
Lees verder >>

Gevolgen pensioenakkoord voor uitgestelde pensioeningangsdatum
Donderdag, 4 juli 2019

Gevolgen pensioenakkoord voor uitgestelde pensioeningangsdatum
Lees verder >>

Jaarverslag 2019
Maandag, 15 juni 2020

Het jaarverslag 2019 van Stichting Pensioenfonds Atos is inmiddels gepubliceerd en beschikbaar op onze website.
Lees verder >>

Uitslag verkiezingen voor het bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos
Zaterdag, 5 december 2020

Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos heeft verkiezingen georganiseerd voor de vacature namens de pensioengerechtigden in het Bestuur. Allee...
Lees verder >>

Pensioenbetalingen in 2021
Maandag, 7 december 2020

De data waarop de pensioenbetalingen in 2021 worden verricht zijn gepubliceerd. U vindt ze rechtsonderaan de homepage onder de kop " Direct naar" e...
Lees verder >>

Informatie over gevolgen Coronavirus bij SPA
Maandag, 16 maart 2020

De Coronacrisis zorgt onder andere voor grote dalingen op de aandelenbeurzen. Bovendien is de rente sterk gedaald. Ook zou de dienstverlening van d...
Lees verder >>

Definitief indexatiebesluit
Maandag, 15 juni 2020

Het bestuur heeft op 8 juni 2020 een definitief besluit genomen over de indexatie 2020. Door het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) zijn de reg...
Lees verder >>

Pensioennieuws 39
Maandag, 15 juni 2020

Pensioennieuws 39
Lees verder >>

Toelichting Uniforme rekenmethodiek (URM)
Dinsdag, 21 juli 2020

Je krijgt vanaf nu ook een schatting van je pensioen als het meezit of tegenzit Vanaf nu krijg je van ons extra informatie over jouw pensioen in de...
Lees verder >>

Uniform Pensioen Overzicht
Vrijdag, 11 december 2020 t/m donderdag, 1 april 2021

Stichting Pensioenfonds Atos heeft de meest recente UPO's altijd voor de gewezen deelnemers beschikbaar.Een gewezen deelnemer kan zijn/ haar UPO op...
Lees verder >>

Aanwijzing DNB
Donderdag, 3 december 2020

3 december 2020 In het Jaarverslag 2019 en in Pensioennieuws 39 heeft het bestuur al gewezen op het feit dat DNB een brief met een voornemen tot h...
Lees verder >>

Pensioennieuws 40
Zaterdag, 12 december 2020

Pensioennieuws 40
Lees verder >>

Bestuurslid Ruud Duivenvoorden overleden
Maandag, 14 december 2020

De Stichting Pensioenfonds Atos (SPA) bereikte het trieste bericht dat haar bestuurslid Ruud Duivenvoorden op 62-jarige leeftijd is overleden. Ruud...
Lees verder >>

DNB verlengt aanwijzingstermijn
Dinsdag, 9 februari 2021 t/m donderdag, 1 april 2021

Op 3 december 2020 heeft het bestuur in een nieuwsbericht gewezen op het feit dat DNB een aanwijzing aan SPA heeft gegeven (zie onder tabblad ...
Lees verder >>