NieuwsDekkingsgraad
Woensdag, 12 januari 2022 t/m dinsdag, 15 februari 2022

  De actuele dekkingsgraad per eind december 2021 is uitgekomen op 106%. De beleidsdekkingsgraad was einde maand december 103,3%, de...
Lees verder >>

Risicohouding in de BP-regeling
Vrijdag, 1 maart 2019

Als u bij de Stichting Pensioenfonds Atos (SPA) een stukje pensioen opbouwt door middel van een kapitaal in de BP-regeling, ligt het beleggingsrisi...
Lees verder >>

Met pensioen op 60- of 61 jarige leeftijd: fiscale toets
Vrijdag, 1 maart 2019

Als je eerder met pensioen gaat (vervroegd met pensioen) dan geldt er als je meer dan 5 jaar vóór de AOW datum met pensioen gaat...
Lees verder >>

Gevolgen pensioenakkoord voor uitgestelde pensioeningangsdatum
Donderdag, 4 juli 2019

Gevolgen pensioenakkoord voor uitgestelde pensioeningangsdatum
Lees verder >>

Jaarrapport 2020
Vrijdag, 18 juni 2021

Het jaarrapport 2020 van Stichting Pensioenfonds Atos is inmiddels gepubliceerd en beschikbaar op onze website.
Lees verder >>

Pensioenbetalingen in 2021
Maandag, 7 december 2020

De data waarop de pensioenbetalingen in 2021 worden verricht zijn gepubliceerd. U vindt ze rechtsonderaan de homepage onder de kop " Direct naar" e...
Lees verder >>

Informatie over gevolgen Coronavirus bij SPA
Maandag, 16 maart 2020

De Coronacrisis zorgt onder andere voor grote dalingen op de aandelenbeurzen. Bovendien is de rente sterk gedaald. Ook zou de dienstverlening van d...
Lees verder >>

Definitief indexatiebesluit
Vrijdag, 18 juni 2021

Het bestuur heeft op 14 juni 2021 een definitief besluit genomen over de indexatie 2021. Door het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) zijn de re...
Lees verder >>

Toelichting Uniforme rekenmethodiek (URM)
Dinsdag, 21 juli 2020

Je krijgt vanaf nu ook een schatting van je pensioen als het meezit of tegenzit Vanaf nu krijg je van ons extra informatie over jouw pensioen in de...
Lees verder >>

Aanwijzing DNB
Donderdag, 3 december 2020

3 december 2020 In het Jaarverslag 2019 en in Pensioennieuws 39 heeft het bestuur al gewezen op het feit dat DNB een brief met een voornemen tot h...
Lees verder >>

Pensioennieuws 43
Donderdag, 2 december 2021

Pensioennieuws 43
Lees verder >>

Bestuurslid Ruud Duivenvoorden overleden
Maandag, 14 december 2020

De Stichting Pensioenfonds Atos (SPA) bereikte het trieste bericht dat haar bestuurslid Ruud Duivenvoorden op 62-jarige leeftijd is overleden. Ruud...
Lees verder >>

Informatie inzake de SFDR
Maandag, 8 maart 2021

Verklaring inzake Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid   Op 10 maart 2021 zijn extra regels over informat...
Lees verder >>

Voorlopige uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan
Vrijdag, 21 januari 2022 t/m woensdag, 2 maart 2022

De verkiezingscommissie heeft de stemmen geteld en een voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan vastgesteld. Zie bijga...
Lees verder >>