Belegd vermogen SPASPA heeft momenteel een lage dekkingsgraad. Door de manier waarop krantenberichten over de problemen met de dekkingsgraden bij pensioenfondsen spreken lijkt het wel eens alsof pensioenfondsen met een lage dekkingsgraad geld verliezen of steeds armer worden. Het tegendeel is echter waar, zoals uit onderstaande grafiek duidelijk wordt. Hier ziet u hoe het kapitaal van SPA is toegenomen vanaf 2007. In diezelfde periode daalde de dekkingsgraad van 11x% naar 93%. Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat er geen logische relatie is tussen de dekkingsgraad en het vermogen dat SPA bezit. Dit komt omdat het vermogen, waarmee uiteindelijk de pensioenen worden betaald, met een ander, daadwerkelijk gerealiseerd, rendement groeit, dan het rendement waarmee de dekkingsgraad berekend wordt. In de periode 2007-2020 was bijvoorbeeld het gemiddeld rendement van SPA 7,x%. maar SPA moet haar dekkingsgraad uitrekenen met een gemiddeld rendement van 1,3x%, waarbij de idee is dat SPA de komende 10 of 20 jaar gemiddeld maar 1,3x% rendement zou behalen. U ziet dat het gat tussen deze twee cijfers enorm is. En het klopt natuurlijk dat de rendementen van de afgelopen 1x jaar geen garantie geven dat de rendementen de komende 10 jaar weer zo goed zullen zijn, maar er zijn ook geen overtuigende redenen te veronderstellen dat de rendementen opeens nog maar gemiddeld 1,3x% per jaar zullen worden, zolang SPA in aandelen en bedrijfsobligaties blijft beleggen. Door de dekkingsgraad met een zeer voorzichtig toekomstig verwacht rendement te berekenen, wordt de dekkingsgraad erg laag. Maar dat zegt zoals dit verhaal duidelijk maakt, niets over hoe "gezond" SPA nu daadwerkelijk is. Alleen de daadwerkelijk in de toekomst behaalde rendementen zullen bepalen hoe gezond SPA is: zolang dat gemiddeld ruim boven de genoemde 1,3x% ligt, zal de dekkingsgraad een te negatief beeld blijven schetsen van de situatie bij SPA. Zekerheden zijn er weinig in het leven, maar dit relativeert wel een beetje de negatieve indruk die de dekkingsgraad nu geeft.