Informatie over gevolgen Coronavirus bij SPADe Coronacrisis zorgt onder andere voor grote dalingen op de aandelenbeurzen. Bovendien is de rente sterk gedaald. Ook zou de dienstverlening van de bij SPA betrokken partijen onder druk kunnen komen te staan. Wat betekent dit voor U en uw pensioen(fonds)?

Allereerst: de pensioenbetalingen lopen gewoon door. Er zijn geen problemen bij de uitvoering en er is genoeg cash bij SPA aanwezig. Het bestuur volgt voorts de ontwikkelingen op de voet en overlegt hier intensief over met de adviseurs en met de partijen die de uitvoering verzorgen (Achmea Pensioenservices en de vermogensbegheerders). Per 29 februari bedraagt de beleidsdekkingsgraad 98,4%, een daling met ruim 1% ten opzichte van eind januari. Sindsdien zijn de beurzen en de rente verder gedaald, dit geldt dus ook voor onze dekkingsgraad. De huidige volatiliteit van de beurzen en de rente maken dat de dekkingsgraad dagelijks sterk kan wijzigen.

Het beleggingsbeleid van het SPA is er primair op gericht om het kapitaal te beschermen, de nominale aanspraken zoveel mogelijk te beschermen (kortingen voorkomen) en secundair om indexatie te kunnen geven. SPA was al enige tijd voorzichtig in haar beleggingen en heeft daarom al enige tijd ruim 600 miljoen euro in liquiditeiten (cash-achtige producten als geldmarktfondsen die beleggen in kortlopend schuldpapier) aangehouden. Dat pakt nu goed uit, nu de koersen zo hard dalen. In deze crisis zien we dat het voorzichtige beleid m.b.t. aandelen vooralsnog werkt. Dat de rente naar 0% zou gaan was echter niet verwacht en SPA heeft het renterisico slechts beperkt afgedekt. Daardoor daalt de dekkingsgraad toch sterk. Niet omdat we echt armer worden - wat wel gebeurt door dalende aandelenkoersen - maar omdat de toekomstige verplichtingen met die lage rente berekend worden en die verplichtingen worden daardoor heel hoog. In euro's is de schade nog te overzien, maar de verplichtingen zijn sterk gestegen en daarom daalt de dekkingsgraad sterk.  En daarmee de kans dat we in de toekomst (volledig) kunnen indexeren.

Omdat het beleid wat de beleggingen in aandelen betreft werkt passen we dit in tijden van crisis ook niet zomaar aan. Wel bekijken we of deze crisis aanleiding is voor de aankoop van extra aandelen omdat deze nu veel goedkoper zijn geworden. Dat kan voor de toekomst tot goede resultaten leiden en is een van de redenen geweest om enige tijd cash aan te houden. 

Tenslotte overlegt het fonds intensief met onze pensioenuitvoerder, beleggingsadviseur en andere advies- en uitbestedingspartijen om te waarborgen dat de dienstverlening aan het fonds en haar gewezen deelnemers en gepensioneerden niet in gevaar komt. Tot op heden is gebeleken dat de dienstverlenig gewoon door kan lopen, terwijl alle partijen preventieve maatregelen hebben genomen om dit te continueren.


« Terug naar overzicht