Definitief indexatiebesluitHet bestuur heeft op 13 juni 2022 een definitief besluit genomen over de indexatie 2022. Door het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) zijn de regels voor indexatie strenger geworden. Volgens wettelijke regels moet het pensioenfonds Toekomstbestendig indexeren (TBI). Zo mag je pas indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% en er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren. De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2021 is 103,3%. Op basis van deze uitgangspunten is er geen ruimte voor indexatie in 2022. Het definitieve indexatiebesluit is genomen na de vaststelling van het jaarverslag op 13 juni 2022. De pensioenaanspraken voor gewezen deelnemers en gepensioneerden worden derhalve niet verhoogd. 

De nieuwe regel die per 1 juli 2022 wordt ingevoerd en die pensioenfondsen de mogelijkheid biedt om al vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% te indexeren biedt jammergenoeg voor SPA geen versoepeling. De regels stellen als voorwaarde namelijk dat je als fonds gaat invaren in het nieuwe pensioenstelsel, maar gesloten fondsen mogen volgens de nieuwe regels die in het kader van het Pensioenakkoord zijn opgesteld niet invaren.  


Voorwaardelijkheidsverklaring 2022

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met 100% van de prijsontwikkeling (100% van de Consumenten Prijs Index (CPI) voor alle bestedingen (afgeleid) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gemeten over de voorgaande periode oktober – oktober*). Dit noemen wij onze ambitie.

Uw pensioen is dit jaar niet verhoogd (onze ambitie was 3,3%). De prijzen (consumentenprijsindex alle bestedingen) gingen over de periode van oktober 2020 - oktober 2021 met 3,4% omhoog.

 

Het pensioenfonds heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt aangepast:

 

-         Op 1 januari 2021 met 0% (onze ambitie was 1,1%). De prijzen gingen over de periode van oktober 2019 - oktober 2020 met 1,2% omhoog.

-         Op 1 januari 2020 met 0% (onze ambitie was 1,7%). De prijzen gingen over de periode van oktober 2018 - oktober 2019 met 2,7% omhoog.

-         Op 1 januari 2019 met 0% (onze ambitie was 1,7%). De prijzen gingen over de periode van oktober 2017 - oktober 2018 met 2,1% omhoog.

 

Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement.
U hebt door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

 

  *) In de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd.

 

 

Indexatieverwachting

De kans op indexatie is de komende jaren niet erg groot bij SPA. SPA heeft een herstelplan moeten indienen en de dekkingsgraad is nog te laag en zal - door de 12-maands middeling die DNB toepast - ook niet heel snel kunnen stijgen. De komende 5 jaar zal de indexatie daarom waarschijnlijk beperkt zijn; de eerste jaren geen volledige indexatie en daarna is er meer kans op volledige indexatie, maar dan moet wel de rente blijven stijgen. De invoering van het pensioenakkoord is hierbij overigens ook een factor geworden: dat zal als gevolg kunnen hebben dat sneller gekort moet worden, maar er ook sneller geïndexeerd kan worden.


Klik hier voor een overzicht van de indexatieachterstand over de periode 2000 - 2022.

 

Kans op korten 

Momenteel is de kans dat SPA de komende 5 jaar zal moeten gaan korten weliswaar aanwezig, maar deze kans wordt door SPA nog niet hoog ingeschat. Deze kans neemt overigens wel aanzienlijk toe als de rente weer zou gaan dalen of de aandelenkoersen sterk dalen. Daarnaast moet u rekening houden met de invoering van het pensioenakkoord. Dat zal als gevolg kunnen hebben dat sneller gekort moet worden (maar er ook sneller geïndexeerd kan worden).

 


« Terug naar overzicht