Definitief indexatiebesluitHet bestuur heeft op 8 juni 2020 een definitief besluit genomen over de indexatie 2020. Door het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) zijn de regels voor indexatie strenger geworden. Volgens wettelijke regels moet het pensioenfonds Toekomstbestendig indexeren (TBI). Zo mag je pas indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% en er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren. De beleiddekkingsgraag per 31 december 2019 is 100,0%. Op basis van deze uitgangspunten is er geen ruimte voor indexatie in 2020. Het definitieve indexatiebesluit is genomen na de vaststelling van het jaarverslag op 8 juni 2020. De pensioenaanspraken voor gewezen deelnemers en gepensioneerden worden derhalve niet verhoogd. 


Voorwaardelijkheidsverklaring 2020

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met 100% van de prijsontwikkeling (100% van de Consumenten Prijs Index (CPI) voor alle bestedingen (afgeleid) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gemeten over de voorgaande periode oktober – oktober*). Dit noemen wij onze ambitie.

Uw pensioen is dit jaar niet verhoogd (onze ambitie was 1,7%). De prijzen (consumentenprijsindex alle bestedingen) gingen over de periode van oktober 2018 - oktober 2019 met 2,7% omhoog.


Het pensioenfonds heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt aangepast:

Op 1 januari 2019 met 0% (onze ambitie was 1,7%). De prijzen (CPI alle bestedingen) gingen over de periode van oktober 2017 - oktober 2018 met 2,1% omhoog.

Op 1 januari 2018 met 0% (onze ambitie was 1,0%). De prijzen (CPI alle bestedingen) gingen over de periode van oktober 2016 - oktober 2017 met 1,3% omhoog.

Op 1 januari 2017 met 0% (onze ambitie was 0,3%). De prijzen (CPI alle bestedingen) gingen over de periode van oktober 2015 - oktober 2016 met 0,4% omhoog.

Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement.
U hebt door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

  *) In de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd.

 

 

Indexatieverwachting

Hoewel het rendement over 2019 goed was kan er niet geïndexeerd worden door de sterk gestegen verplichtingen als gevolg van de gedaalde rente. De kans op indexatie is de komende jaren niet erg groot bij SPA. SPA heeft een herstelplan moeten indienen en de dekkingsgraad is nu relatief laag en zal - door de 12 maands middeling die DNB toepast - ook niet heel snel kunnen stijgen. De komende 5 jaar zal de indexatie daarom zeer waarschijnlijk beperkt zijn; de eerste jaren nul en daarna is er meer kans op indexatie, maar dan moet wel eerst de rente stijgen.

Klik hier voor een overzicht van de indexatieachterstand over de periode 2000 - 2020. 

 

Kans op korten 

Momenteel is de kans dat SPA de komende 5 jaar zal moeten gaan korten weliswaar aanwezig, maar deze kans wordt door SPA laag ingeschat. Deze kans neemt overigens wel aanzienlijk toe als de rente zou dalen tot onder de niveaus van september 2016. Als de rente stijgt vergeleken met de niveaus van september 2016, dan neemt de kans dat SPA zal moeten korten aanzienlijk af.


« Terug naar overzicht