IndexatiebeleidIndexatiebeleid Stichting Pensioenfonds Atos
Zoals je op deze website kunt lezen, is de beleidsdekkingsgraad per eind 2022 op 115,4% uitgekomen. Daarmee komt hij uit boven het niveau waarop volgens de wet mag worden geïndexeerd (110%). Met dit bericht willen we je informeren over hoe de indexatie binnen SPA nu geregeld is. Als je wilt kun je de formele tekst daarover ook nalezen in de Actuariële Bedrijfstechnische  Nota (ABTN) van het fonds, die je elders op deze website kunt vinden (tab Profiel).

Uitgangspunten indexatie

SPA kent een voorwaardelijke indexatie. Alleen als er genoeg geld beschikbaar is – dat wil zeggen als de beleidsdekkingsgraad hoog genoeg is – wordt er geïndexeerd.

Er mag van de wet worden geïndexeerd vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Voorwaarde is wel dat de verleende indexatie duurzaam moet zijn. Dat wil zeggen dat niet het risico mag bestaan dat hij in de toekomst weer teruggedraaid moet worden. In de praktijk betekent deze wettelijke eis bij benadering dat pas bij dekkingsgraden die boven 135% liggen, er volledig geïndexeerd mag worden.

 

Wat kunt je als gewezen deelnemer of gepensioneerde verwachten?

In januari 2023 beoordelen we of en met hoeveel we de pensioenen eventueel kunnen verhogen in 2023. Daarbij kijken we naar de beleidsdekkingsgraad per eind december en naar de prijsstijging tussen 31 oktober 2021 en 31 oktober 2022 (16,9% volgens het CBS). De beleidsdekkingsgraad is per eind december op 115,4% geëindigd. Door de regels van de wettelijke duurzame indexatie toets kan daardoor slechts beperkt worden geïndexeerd. Met deze voorgeschreven toets wordt uitgerekend hoeveel SPA maximaal mag indexeren. Het bestuur bepaalt vervolgens welke verhoging per 1 januari 2023 wordt doorgevoerd.

 

Dekkingsgraden gestegen

De actuele dekkingsgraad aan het eind van elke maand laat zien of SPA dan genoeg vermogen heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen van het fonds (€ 2,30 miljard) en alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (€ 1,92 miljard). In 2022 steeg de actuele dekkingsgraad van 106,1% naar 121,9%. In deze dekkingsgraad zijn de gevolgen van de recent weer toegenomen levensverwachting al verwerkt.

 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, geeft de beleidsdekkingsgraad een stabieler beeld van onze financiële positie. Deze dekkingsgraad wordt daarom onder meer gebruikt bij besluiten over het verhogen van de pensioenen. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg in 2022: van 103,3% naar 115,4%.


« Terug naar overzicht