Nieuwe website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over het nieuwe pensioenstelselVandaag is de website www.onsnieuwepensioen.nl live gegaan. Op deze nieuwe website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vinden alle Nederlanders informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de transitie ernaar toe.


Doel en doelgroep onsnieuwepensioen.nl

De website onsnieuwepensioen.nl heeft SZW ontwikkeld met diverse stakeholders, zoals werkgeversorganisaties, vakbonden, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars. Ook zijn wetenschappers en communicatie-experts van kennispartners – universiteiten, Netspar, Stichting Lezen en Schrijven, pensioenfondsen en verzekeraars – nauw betrokken bij de ontwikkeling van de website.

Doel van de site is het informeren van het brede publiek over (de transitie naar) het nieuwe pensioenstelsel. Op onsnieuwepensioen.nl kan iedereen zien en lezen dat er nieuwe regels voor pensioen aankomen, wanneer en waarom dat gebeurt, wie eraan werkt en wat er verandert. Daarbij is het de bedoeling dat mensen ervaren dat pensioen in Nederland goed geregeld blijft en dat ze gestimuleerd worden om (als ze dat willen) te kijken hoe hun pensioen er nu voor staat.

Omdat SPA een gesloten fonds is zal het nieuwe pensioenstelsel minder impact hebben op SPA dan bij andere fondsen. De nieuwe regelgeving voor gesloten fondsen is nog niet definitief, maar uit hetgeen tot nu toe bekend is lijkt te volgen dat de impact beperkt is.