Rendement BP beleggingen


Tegenvallende beleggingsresultaten

Als je deelneemt aan Atos BP dan heb je onlangs het jaarlijkse beleggingsoverzicht ontvangen. Daarin staat onder meer de totale waarde van je beleggingen aan het begin én aan het einde van 2022. Veel deelnemers zijn geschrokken van de waardevermindering van hun BP-kapitaal. Uit reacties en vragen die we krijgen, blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is waarom het rendement zo tegenvalt.


2022 was een bewogen jaar, ook voor beleggers. De oorlog in Oekraïne, COVID-19, de wereldwijd hoge inflatie en de stijgende rentes hadden grote invloed de economie en daarmee ook op het beursklimaat. De koersen van aandelen en obligaties hadden daar sterk onder te lijden. Als gevolg daarvan zijn ook de koersen van de Atos BP aandelen- en obligatiefondsen flink gedaald. Je hebt dat zelf kunnen volgen op de website van het pensioenfonds. De pagina met de koersontwikkeling wordt wekelijks ververst. Klik hier om dit te bekijken.


Wat bijzonder is aan het jaar 2022 is dat niet alleen offensieve portefeuilles met voornamelijk aandelen het slecht deden. Ook de defensieve portefeuilles met een groot deel aan obligaties rendeerden ongeveer net zo slecht. Dat is de in afgelopen decennia zelden zo geweest. Waar over het algemeen obligaties als een relatief veilige belegging wordt gezien, was dat vorig jaar niet het geval. De oorzaak daarvan is de sterk gestegen marktrente. Obligaties zijn op de beurs verhandelbare schuldbewijzen van leningen aan overheden en bedrijven. Gedurende de looptijd wordt er een vaste rente over betaald. Als de marktrente hoger wordt dan de rente op een obligatie, dan wordt die obligatie minder waard. Aan de te ontvangen rente van de obligatie en de uiteindelijke aflossing verandert niets.


Het fonds maakt gebruik van professionele vermogensbeheerders. Voor de BP-regeling is dat BlackRock. Al onze vermogensbeheerders worden door het bestuur continue gemonitord en regelmatig geëvalueerd. Blackrock, en dus het Atos Pensioenfonds, staat niet alleen als het gaat om slechte rendementen. Ook anderen hebben er last van, soms nog in sterkere mate dan wij. Hieronder kun je doorklikken naar de webpagina’s van enkele pensioenaanbieders waarop je hun rendementen kunt zien.

Aegon Cappital (huidige Atos pensioenregeling

APF (AkzoNobel pensioenfonds

ASR

BeFrank

Centraal Beheer PPI

Nationale Nederlanden

Zwitserleven

 

Wel meer pensioen voor hetzelfde geld

Met het BP-kapitaal dat je hebt opgebouwd, koop je als je met pensioen gaat een periodieke pensioenuitkering. De aankoopprijzen daarvoor zijn onder andere afhankelijk van de marktrente. Hoe hoger de marktrente, hoe meer pensioen je kunt kopen. Omdat in 2022 de marktrente omhoog is gegaan, kun je met hetzelfde kapitaal een hogere levenslange pensioenuitkering kopen.


De omzettingsfactoren die worden gebruikt om uit te rekenen hoeveel pensioen je van jouw BP-kapitaal kunt kopen, staan op de website van het Atos Pensioenfonds. Klik hier om ze te bekijken.


In december 2021 was de omzettingsfactor voor iemand die op zijn 65ste met pensioen gaat 23,1011. Een jaar later, in december 2022 was dat 20,2814. Met een BP-kapitaal van € 100.000 kon je dus bij pensionering op je 65ste in december 2021 een levenslang pensioen van 100.000/23,1011 = € 4.328,80 per jaar kopen. In december 2022 was dat 100.000/20,2814 = € 4.930,63. Met hetzelfde kapitaal dus een 13,9% hoger pensioen.


Je ziet dat de medaille twee kanten heeft. Enerzijds vallen de rendementen op je BP beleggingen tegen, aan de andere kant kun je wél meer pensioen met hetzelfde BP kapitaal kopen. Helaas heft het positieve effect het negatieve niet altijd helemaal op.


« Terug naar overzicht