Definitieve uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaanEr zijn geen bezwaren ingediend naar aanleiding van de gepubliceerde voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds Atos (SPA). De verkiezingscommissie heeft daarom de uitslag van de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan definitief vastgesteld. Zie bijgaand document voor de definitieve uitslag. 

Er waren vier vacatures voor het verantwoordingsorgaan van SPA, twee namens de pensioengerechtigden en twee namens de gewezen deelnemers. Nu de uitslag definitief is vastgesteld door de verkiezingscommissie worden de zetels voor de pensioengerechtigden toegewezen aan Dick Koster en Arno Elshout en de zetels voor de gewezen deelnemers toegewezen aan Carlo Reijnders en Bart Aten. Zij zullen door de verkiezingscommissie voor benoeming worden voorgedragen aan het bestuur. De verkiezingscommissie feliciteert hen met hun verkiezing.

De voorgedragen kandidaten worden op hun betrouwbaarheid getoetst en zullen na een positieve toetsing door het bestuur worden benoemd.


Namens het bestuur van SPA,


René Baas                                                                  Gerard Koeman

Voorzitter verkiezingscommissie                            Secretaris verkiezingscommissie