Uitslag verkiezingen voor het bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos

Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos heeft verkiezingen georganiseerd voor de vacature namens de pensioengerechtigden in het Bestuur. Alleen pensioengerechtigden hebben hun stem kunnen uitbrengen.

De uitslag van de verkiezingen vindt u hier.