Kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds AtosBEKENDMAKING KANDIDATENLIJSTEN

Er zijn vier vacatures voor het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Atos (SPA), twee namens de pensioengerechtigden en twee namens de gewezen deelnemers. Het bestuur van SPA organiseert verkiezingen voor deze vacatures en heeft iedereen per brief opgeroepen zich kandidaat te stellen. De aanmeldingstermijn voor kandidaten voor het verantwoordingsorgaan is gesloten en de definitieve kandidatenlijst is door de verkiezingscommissie vastgesteld. 

De kandidatenlijsten, inclusief de motivatie en achtergrondinformatie van de kandidaten, kun je hier op de website vinden.

Alle informatie over de verkiezingen, zoals de verkiezingsprocedure, informatie over het verantwoordingsorgaan, etc. is beschikbaar op de website. Het functieprofiel kun je hier op de website vinden.


Het stembiljet zal eind december naar alle kiesgerechtigden worden opgestuurd. SPA roept je nadrukkelijk op gebruik te maken van je stem en te gaan stemmen op je favoriete kandidaat.

Het originele stembiljet moet onbeschadigd per post (zonder postzegel) worden teruggestuurd naar:

Stichting Pensioenfonds Atos

Antwoordnummer 1159

1180 VD Amstelveen

Het stembiljet moet uiterlijk 14 januari 2022 om 17:30 uur zijn ontvangen.

De uitslag van de verkiezingen zal 21 januari 2022 op de website gepubliceerd worden. Als je nog vragen hebt kun je ook contact opnemen met de secretaris van de verkiezingscommissie (+31 (0)6 53242853).

Namens het bestuur,

René Baas                                                          Erwin Vosse
Voorzitter verkiezingscommissie                        Secretaris verkiezingscommissie


« Terug naar overzicht