Beleggingsadviescommissie

Het voornaamste doel van de Beleggingsadviescommissie (BAC) is het actief adviseren m.b.t. het strategische en tactische beleggingsbeleid, de economische en financiële ontwikkelingen, het monitoren van het beleggingsbeleid zoals dat door het Bestuur is vastgesteld en de evaluatie en eventuele selectie van de vermogensbeheerders. De BAC bestaat uit 2 externe beleggingsdeskundigen en 2 vertegenwoordigers uit het Bestuur. De BAC komt minimaal 4 maal per jaar bijeen.

 
Vanaf 1 augustus 2021 bestaat de BAC uit de volgende leden:

 

Externe leden:

Jeroen Boot

Edward Krijgsman

 

Interne leden:

Christiaan Tromp (voorzitter) 

Willo Peters