Bestuur

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit 3 gewezen deelnemers-leden, 1 gepensioneerden-lid, 1 werkgeverslid (goedgekeurd door de werkgever). Daarnaast kan het bestuur 2 onafhankelijke leden benoemen. Voor de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden heeft het Bestuur personeel in dienst, waaronder een directeur die tevens aan het hoofd staat van het overige personeel. 

 

Per 4 april 2022 bestaat het Bestuur uit de volgende leden:

 

Namens de werkgever:

Sako Zeverijn (voorzitter)

Namens de gewezen deelnemers:

Willo Peters (plaatsvervangend voorzitter)

Kees Wim van den Herik

Vacature (1)


Namens de gepensioneerden

Louis Alting (secretaris)

Onafhankelijke zetels
Christiaan Tromp (tevens BAC voorzitter)