Bestuur

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit twee gewezen deelnemers-leden, 1 gepensioneerden-lid en twee werkgeversleden (voorgedragen door de werkgever). Voor de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden heeft het Bestuur personeel in dienst, waaronder een directeur die tevens aan het hoofd staat van het overige personeel. 

 

Per 1 april 2019 bestaat het Bestuur uit de volgende leden:

 

Namens de werkgever:

Frank Winnubst (voorzitter)

Vacature

 

Namens de gewezen deelnemers:

Peter Mannaert

Willo Peters (plaatsvervangend voorzitter

 

Namens de gepensioneerden

 Arno Elshout (secretaris)