Functieprofielen bestuurders


Voor de vacature namens de pensioengerechtigden zijn in november 2020 verkiezingen georganiseerd. Zie het profiel dat voor de verkiezingen voor deze zetel is opgesteld hieronder (functieprofiel bestuurder gepensioneerden). 

Voor de vacature namens de gewezen deelnemers zijn in januari 2020 verkiezingen georganiseerd. Zie het profiel dat voor de verkiezingen voor deze zetel is opgesteld hieronder (functieprofiel bestuurder gewezen deelnemers).