Uitslag verkiezingen bestuur Stichting Pensioenfonds Atos

Verkiezingscommissie Bestuur Stichting Pensioenfonds Atos

 

27 november 2020

 

Vaststelling van de uitslag van de door het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos georganiseerde verkiezingen voor de vacature van bestuurslid namens de pensioengerechtigden in het Bestuur, welke gehouden zijn t/m 14 november 2020 (hierna “de Verkiezingen”).

De verkiezingscommissie heeft de stemmen van de pensioengerechtigden geteld en de volgende uitslag vastgesteld:

Uitgebracht zijn 641 stemmen, waarvan 631 geldig uitgebrachte stemmen en 10 ongeldig uitgebrachte stemmen.

 

Uitslag telling stembiljetten pensioengerechtigden.

De 631 geldige stemmen zijn als volgt uitgebracht:

 

Louis Alting:             176 stemmen

Sophia Zandvoort:   154 stemmen

Arno Elshout:           144 stemmen

Arnic de Winter:       105 stemmen

Marijke Leereveld:     34 stemmen

Frans Kevenaar:        18 stemmen

 

De ongeldig uitgebrachte stemmen betreffen stembiljetten waarvan het echtheidskenmerk is afgeknipt; verder is er eenmaal een kopie van het stembiljet ingezonden.

 

De verkiezingscommissie besluit dat bovenstaande uitslag als resultaat van de Verkiezingen aan het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos wordt meegedeeld.

Elke door de verkiezingscommissie voorgedragen kandidaat wordt op zijn/ haar geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst door het Bestuur en Raad van Toezicht voordat deze bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) voor goedkeuring wordt voorgedragen. Vervolgens dient goedkeuring te worden verkregen van DNB. De daadwerkelijke benoeming hangt af van de datum van de goedkeuring door DNB.

 

 

Namens de Verkiezingscommissie:

Dick Koster                                                                     Erwin Vosse

Voorzitter                                                                       Secretaris