ABTN

De actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) geeft de centrale criteria aan op basis waarvan het (financieel) beleid van een pensioenfonds wordt gevoerd.

Onderstaand treft u de ABTN aan die vanaf 18 januari 2021 geldt.