ABTN

De actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) geeft de centrale criteria aan op basis waarvan het (financieel) beleid van een pensioenfonds wordt gevoerd.

Onderstaand treft u de ABTN aan die momenteel geldt.