Missie, visie en strategie van het pensioenfonds

In de ABTN (hoofdstuk 2, blz 8) vind je de missie, visie en strategie van de Stichting Pensioenfonds Atos. De Stichting stelt zich ten doel het verstrekken van pensioenen ten behoeve van (gewezen) werknemers van Atos en hun nabestaanden en ex partners van (gewezen) werknemers van Atos met een zelfstandige pensioenaanspraak. Het Pensioenfonds heeft als uitgangspunt dat de pensioenaanspraken en pensioenrechten kunnen worden nagekomen en het toeslagbeleid zoveel mogelijk gerealiseerd wordt en wel tegen acceptabele en zo laag mogelijke uitvoeringskosten.