Privacybeleid Stichting Pensioenfonds Atos

Uit naam van Stichting Pensioenfonds Atos (SPA) worden dagelijks persoonsgegevens verwerkt. Om de privacy van betrokkene te beschermen vinden wij het van groot belang dat de verwerking van persoonsgegevens zorgvuldig gebeurt en dat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die wij op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in Nederland kennen. SPA wil compliant zijn met deze wet- en regelgeving.