pensioenbureau

De uitvoerende werkzaamheden van het Pensioenfonds worden uitgevoerd door het personeel in dienst van het fonds, tesamen genoemd het pensioenbureau. Vrijwel alle essentiele taken zijn uitbesteed, zodat het pensioenbureau klein van opzet kan zijn. Het pensioenbureau heeft onder meer als taak: het verzorgen van het Pensioennieuws, het bijhouden van de website, de dagelijkse uitvoerende bestuursondersteunende werkzaamheden verrichten (bijvoorbeeld onderhouden operationeel contact met uitbestedings-partners) en het Bestuur in haar werkzaamheden ondersteunen, i.c. onder andere vergaderingen en het beleid voorbereiden, notuleren en -voor zover niet uitbesteed - bestuursbeslissingen uitvoeren.

 

Het Pensioenbureau bestaat uit de volgende personen:

 

Gé Overdevest (directeur)

Gerard Koeman (pensioendeskundige)