Samenstelling Raad van Toezicht

Sinds 1 januari 2019 is een Raad van Toezicht verplicht voor pensioenfondsen die een belegd vermogen hebben van meer dan 1 miljard euro. De Raad van Toezicht verzorgt het interne toezicht op het pensioenfonds. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende personen:

Jacqueline Verhulst (voorzitter)
Bert Oostdam
Dick Wenting