Uitslag verkiezingen bestuur Stichting Pensioenfonds Atos

Verkiezingscommissie bestuur Stichting Pensioenfonds Atos

 

3 november 2021

 

Vaststelling van de uitslag van de door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos georganiseerde verkiezingen voor leden van het bestuur van SPA, welke gehouden zijn t/m 20 oktober 2021 (hierna “de Verkiezingen”).

De verkiezingscommissie heeft de stemmen van de gewezen deelnemers geteld en de volgende voorlopige uitslag vastgesteld:


Vacature functieprofiel A:
Uitgebracht zijn 403 stemmen, waarvan 397 geldig uitgebrachte stemmen en 6 ongeldig uitgebrachte stemmen.


Vacature functieprofiel B:
Uitgebracht zijn 403 stemmen, waarvan 388 geldig uitgebrachte stemmen, 11 blanco stemmen en 4 ongeldig uitgebrachte stemmen.

 

Uitslag functieprofiel A                                                               Uitslag functieprofiel B

Wim Boogaard:                 112 stemmen                                       Leon Ramselaar:               132 stemmen

Robert Bark:                        92 stemmen                                      Sven Oudkerk:                   115 stemmen

Kees Ahles:                         78 stemmen                                       Robert Blanken:                104 stemmen

Henk van der Sluis:             43 stemmen                                       Dave Versteegh:                 37 stemmen

Sven Oudkerk:                     32 stemmen

Robert Blanken:                  26 stemmen

Antoine Poetsma:               14 stemmen

 

De ongeldig uitgebrachte stemmen betreft onjuist ingevulde stembiljetten en stembiljetten die per email zijn verstuurd.

 

De verkiezingscommissie besluit dat bovenstaande uitslag als resultaat van de Verkiezingen aan het bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos wordt meegedeeld.

Elke door de verkiezingscommissie voorgedragen kandidaat wordt op zijn/ haar geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst door het bestuur.

 

 

Namens de verkiezingscommissie:

Dick Koster                                                                      Erwin Vosse

Voorzitter                                                                         Secretaris