Verkiezingen verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds AtosDe aanmeldingstermijn voor kandidaten voor het verantwoordingsorgaan is inmiddels gesloten. De verkiezingscommissie zal op 17 december 2021 de kandidatenlijst publiceren.

Er zijn vier vacatures voor het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Atos (SPA), twee namens de pensioengerechtigden en twee namens de gewezen deelnemers. 

SPA organiseert daarom in de eerste 2 weken van januari 2022 verkiezingen voor de beschikbare zetels van het verantwoordingsorgaan. 

 

Alle pensioengerechtigden en gewezen deelnemers ontvangen per post uitgebreide aanvullende informatie en een uitnodiging om te stemmen.

   

Namens het bestuur van SPA,

 

René Baas                                                                  Erwin Vosse

Voorzitter verkiezingscommissie                              Secretaris verkiezingscommissie