Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan GMO en BlackRock. Voor een uitgebreide beschrijving van de opzet en uitvoering van het vermogensbeheer verwijst SPA naar de ABTN (hoofdstuk 8) elders op deze site.

 

Voor het "Stembeleid" van het fonds wordt verwezen naar de websites van de vermogensbeheerders. Het stembeleid betreft de wijze waarop aandeelhouders gebruik maken van hun stemrecht bij de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven. Door middel van de volgende links BlackRock (BlackRock Investment Stewardship) en GMO Trust (GMO met proxy agent ISS per regio current-policy-information) treft u de relevante informatie over het stembeleid dat de vermogensbeheerders namens het pensioenfonds uitvoeren.

 

Het fonds belegt niet in dictaturen als Noord Korea, niet in producten van clustermunitie en niet in ondernemingen die gebruik maken van kinderarbeid of waarbij sprake is van mensenrechtenschendingen.