Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen

Gebruik onderstaande tabel met de factoren voor uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen om een indruk te krijgen hoeveel partnerpensioen je kunt verkrijgen bij uitruil*.

 

Leeftijd   2023

60 jaar   4,5071

61 jaar   4,3606

62 jaar   4,2172

63 jaar   4,0770

64 jaar   3,9409

65 jaar   3,8071

 

 

Voorbeeld: 

Stel je bent 65 jaar en je hebt een premievrije polis met een aanspraak op ouderdomspensioen van € 10.000 vanaf 65 jaar. Je wilt door middel van uitruil een partnerpensioen van € 5.000 verkrijgen. Bij 65 jaar is de uitruilfactor volgens de tabel 3,8071. Voor de te verkrijgen
€ 5.000 partnerpensioen ruil je € 5.000 / 3,8071 = € 1.313,34 ouderdomspensioen uit. Na toepassing van de uitruil is de hoogte van je uitgeruilde ouderdomspensioen € 10.000 - € 1.313,14 = € 8.686,86. Het verkregen partnerpensioen is € 5.000.

Het door uitruil verkregen partnerpensioen(€ 5.000) is (5.000 / 8.686,86) x 100% = 57,56% van het uitgeruilde ouderdomspensioenpensioen. Het door uitruil verkregen partnerpensioen mag maximaal 70% van het uitgeruilde(verlaagde) ouderdomspensioen zijn.

 

* Let op: dit is slechts een voorbeeld. De factoren worden bij uitruil voor tussenliggende leeftijden lineair geïnterpoleerd. Ook wijzigen deze uitruilfactoren ieder jaar. Hier worden de uitruilfactoren van 2023 weergegeven.