Uitruil ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen

Gebruik onderstaande tabel met de factoren voor uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen om een indruk te krijgen hoeveel nabestaandenpensioen je kunt verkrijgen bij uitruil.

 

Leeftijd* 2019

60 jaar   3,2479

61 jaar   3,2805

62 jaar   3,3170

63 jaar   3,3583

64 jaar   3,4048

65 jaar   3,6278

 

 

Voorbeeld: 

Stel je bent 65 jaar en je hebt een premievrije polis met een aanspraak op ouderdomspensioen van €10.000 vanaf 65 jaar. Je wilt door middel van uitruil een nabestaandenpensioen van € 5.000 verkrijgen. Bij 65 jaar is de uitruilfactor volgens de tabel 3,6278. Voor de te verkrijgen € 5.000 nabestaandenpensioen ruil je 5.000 / 3,6278 = € 1.378,25 ouderdomspensioen uit. Na toepassing van de uitruil is de hoogte van je uitgeruilde ouderdomspensioen 10.000 - 1.378,25 = € 8.621,75. Het verkregen nabestaanden pensioen is € 5.000. Het door uitruil verkregen nabestaandenpensioen(€ 5.000) is (5.000 / 8.621,75) x 100% = 57,99% van het uitgeruilde nabestaandenpensioen. Het door uitruil verkregen nabestaandenpensioen mag maximaal 70% van het uitgeruilde(verlaagde) ouderdomspensioen zijn.

 

* Let op: dit is slechts een voorbeeld. De factoren worden bij uitruil voor tussenliggende leeftijden lineair geïnterpoleerd. Ook wijzigen deze uitruilfactoren ieder jaar. Hier worden de uitruilfactoren van 2019 weergegeven.