Uitruil ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen

Gebruik onderstaande tabel met de factoren voor uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen om een indruk te krijgen hoeveel nabestaandenpensioen je kunt verkrijgen bij uitruil*.

 

Leeftijd   2021

60 jaar   3,6802

61 jaar   3,5508

62 jaar   3,4256

63 jaar   3,3054

64 jaar   3,1895

65 jaar   3,0775

 

 

Voorbeeld: 

Stel je bent 65 jaar en je hebt een premievrije polis met een aanspraak op ouderdomspensioen van €10.000 vanaf 65 jaar. Je wilt door middel van uitruil een nabestaandenpensioen van € 5.000 verkrijgen. Bij 65 jaar is de uitruilfactor volgens de tabel 3,0775. Voor de te verkrijgen €5.000 nabestaandenpensioen ruil je 5.000 / 3,0775 = € 1.624,70 ouderdomspensioen uit. Na toepassing van de uitruil is de hoogte van je uitgeruilde ouderdomspensioen 10.000 - 1.624,70 = € 8.375,30. Het verkregen nabestaanden pensioen is € 5.000. Het door uitruil verkregen nabestaandenpensioen(€ 5.000) is (5.000 / 8.375,30) x 100% = 59,70% van het uitgeruilde ouderdomspensioenpensioen. Het door uitruil verkregen nabestaandenpensioen mag maximaal 70% van het uitgeruilde(verlaagde) ouderdomspensioen zijn.

 

* Let op: dit is slechts een voorbeeld. De factoren worden bij uitruil voor tussenliggende leeftijden lineair geïnterpoleerd. Ook wijzigen deze uitruilfactoren ieder jaar. Hier worden de uitruilfactoren van 2021 weergegeven.