Niet tevreden?

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening?

Als uitvoerder van jouw pensioenregeling hecht Stichting Pensioenfonds Atos grote waarde aan een correcte wijze van benadering van haar deelnemers en andere belanghebbenden.

 

Ben je van mening dat wij daarin te kort zijn geschoten?

Dat kan, maar wij lossen het graag voor je op. Neem dus gerust contact met ons op.

Vaak is een telefoontje al voldoende om problemen uit de wereld te helpen (onze helpdesk is bereikbaar op tel: 013 - 462 11 63 of stuur een email naar pensioenfondsatos@achmea.nl).

Maar blijf je het oneens? Dan kun je overwegen een klacht in te dienen.

 

Wat moet je daarvoor doen?

Ben je deelnemer of krijg je pensioenuitkering? Breng door middel van een klacht schriftelijk je probleem onder onze aandacht. Stuur deze naar:

 

Stichting Pensioenfonds Atos

Burgemeester Rijnderslaan 30

1185 MC AMSTELVEEN  

 

Of stuur een e-mail: pensioenfonds@atos.net

 

Krijg je een reactie?

Binnen één week krijg je van het pensioenbureau van het pensioenfonds een ontvangstbevestiging. Dit is een brief of e-mail met daarin de uiterste datum waarop wij schriftelijk reageren. Wij proberen in ieder geval binnen vier weken antwoord te geven. Gaat het langer duren? Dan krijg je binnen die tijd een bericht met de reden(en) waarom het langer duurt.

Zet daarom altijd je adres, telefoonnummer en eventueel je e-mailadres in de brief. Heb je een pensioen- of salarisnummer (vaak ook gebruikt als kenmerk)? Vermeld dat ook. Schrijf op de envelop of bij je e-mail alsjeblieft het woord ‘Klacht’ of  ‘Geschil’ .

 

Is inzage of toelichting mogelijk?

Als je dat wilt, kun je bijna altijd de documenten inzien die bij je klacht horen. Je kunt ook je klacht mondeling toelichten. Dat regel je met de medewerker van het pensioenbureau van het pensioenfonds die je klacht behandelt.

 

En verder?

Voor inzage in de tekst van de klachten- en geschillenregeling klik je op Klachten- en geschillenregeling.

De klachten- en geschillenregeling is niet de bezwaar- of beroepsprocedure of de klachtenprocedure bij de Ombudsman Pensioenen (www.ombudsmanpensioenen.nl)