Lifecycle Doorbeleggen

De Wet Verbeterde Premieregeling maakt het mogelijk om het pensioenkapitaal dat is opgebouwd in Atos BP na pensioeningang te blijven doorbeleggen. Dit maakt het pensioen variabel en minder afhankelijk van de rentestand op het moment van pensioneren.

Pensioenfonds Atos biedt de variabele pensioenuitkering niet zelf aan; wie een variabele pensioenuitkering wenst wordt middels het shoprecht in de gelegenheid gesteld de variabele pensioenuitkering elders aan te kopen.

 

Als je wilt doorbeleggen na pensioendatum wordt het verstandig geacht door de wetgever om ook in de opbouwfase tot je pensioendatum meer risico te nemen, omdat je met het kapitaal ook na de pensioendatum nog gaat beleggen. Daarom heeft het fonds een tweede Life Cycle opgezet die voorsoorteert op het doorbeelggen na pensioendatum. Dit is de Life Cycle Doorbeleggen.  Klik hier voor aanvullende informatie over de Life Cycle Doorbeleggen.