Met Pensioen

Je opgebouwde pensioenrechten in ATOS ML worden op de eerste dag van de maand dat je 65 wordt uitgekeerd (tenzij je uitstelt). 


Een half jaar voordat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt ontvang je een brief van Stichting Pensioenfonds ATOS. Bij deze brief
zit een keuze formulier waarop je een aantal keuzes kunt maken ten aanzien van het pensioen. In deze brief staan ook voorbeelden met
berekeningen van je pensioenkeuzes.


Pensioenkeuzes
 


Hoog - laag

Het is mogelijk om de eerste jaren na pensionering een hogere pensioenuitkering te krijgen. Dat gaat ten koste van de hoogte van je ouderdomspensioen op latere leeftijd. Hierbij geldt dat de hoogste uitkering maximaal in een verhouding van 100:75 mag staan tot de laagste uitkering.
De ''hoog-laag'' regeling kan tot maximaal de 1e van de maand nadat de AOW-leeftijd + 5 jaar is bereikt worden toegepast (per 1 januari 2023 derhalve maximaal tot de leeftijd van 71 jaar en 10 maanden).


Uitruil

Op het moment van je pensionering is er bij SPA geen nabestaandenpensioen voor je als je niet al eerder ouderdonspensioen hebt uitgeruild tegen nabestaandenpensioen.  Het is op het moment dat je met pensioen gaat alsnog mogelijk om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een nabestaandenpensioen. Je kiest dan voor een lager ouderdomspensioen zodat je nabestaande, na je overlijden, levenslang een nabestaandenpensioen ontvangt
(zie ook ''overlijden na pensionering'')

Tabel uitruil factoren. 

Je wordt gevraagd om je pensioenkeuzes door te geven. Doe je dit niet, dan stellen wij je pensioen maximaal uit tot de AOW gerechtigde leeftijd. Je pensioen gaat dan dus later in. Wil je het pensioen voor je AOW gerechtigde leeftijd in laten gaan (maar na de pensioengerechtigde leeftijd volgens het pensioenreglement), dan kan je dit te allen tijden doorgeven. Wij vragen je dit uiterlijk drie maanden voor de gewenste pensioeningangsdatum aan ons door te geven.

 
Pensioenbedrag ineens
In de toekomst mag je misschien een deel van je opgebouwde pensioen ineens opnemen. De invoeringsdatum is al eerder een keer verschoven en is onlangs weer verschoven naar 2024. Als het wordt ingevoerd mag je bij pensionering een deel van het opgebouwde pensioen ineens opgenomen worden. Dat deel mag maximaal 10% zijn. Je mag dus ook een lager percentage dan 10% opnemen. Hier lees je meer over het ineens opnemen van je opgebouwde pensioen, zoals wat de gevolgen zijn en waar moet je op letten. Let op: nu kan dit dus nog niet.