Met Pensioen

Je opgebouwde pensioenrechten in ATOS ML worden op de eerste dag van de maand dat je 65 wordt uitgekeerd (tenzij je uitstelt). 

 

 

Hoog - laag

Het is mogelijk om de eerste jaren na pensionering een hogere pensioenuitkering te krijgen. Dat gaat ten koste van de hoogte van je ouderdomspensioen op latere leeftijd. Hierbij geldt dat de hoogste uitkering maximaal in een verhouding van 100:75 mag staan tot de laagste uitkering.
De ''hoog-laag'' regeling kan tot maximaal de 1e van de maand nadat de AOW-leeftijd + 5 jaar is bereikt worden toegepast (per 1 januari 2022 derhalve maximaal tot de leeftijd van 71 jaar en 7 maanden).

 

Uitruil

Op het moment van je pensionering is er bij SPA geen nabestaandenpensioen voor je als je niet al eerder ouderdonspensioen hebt uitgeruild tegen nabestaandenpensioen.  Het is op het moment dat je met pensioen gaat alsnog mogelijk om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een nabestaandenpensioen. Je kiest dan voor een lager ouderdomspensioen zodat je nabestaande, na je overlijden, levenslang een nabestaandenpensioen ontvangt
(zie ook ''overlijden na pensionering'')

Tabel uitruil factoren.