Eerder of later met pensioen

ATOS ML biedt de mogelijkheid je pensioen eerder of later te laten ingaan. Eerder kan tussen je 60ste en 65ste verjaardag.  Ook is het mogelijk om de eerste jaren na je pensionering een hogere pensioenuitkering te krijgen. Beide mogelijkheden gaan ten koste van je pensioen op latere leeftijd. Als je eerder met pensioen gaat, kun je ten koste van je ouderdomspensioen ook een bedrag ter grootte van de AOW uitruilen. Hiermee compenseer je het tekort dat ontstaat omdat je, afhankelijk van je leeftijd, tot uiterlijk je 67e nog geen AOW ontvangt.

 

Als je eerder met pensioen gaat dan geldt er als je meer dan 5 jaar vóór de AOW datum met pensioen gaat dat er een fiscale toets geldt: je moet dan namelijk ook minder gaan verdienen. Het gaat op dit moment dus om mensen die op 60 of 61 jarige leeftijd met pensioen willen. Er zal door het fonds een verklaring worden gevraagd waarin je verklaard dat het arbeidzame leven in dezelfde mate wordt beëindigd als waarin je vervroegd met pensioen gaat en dat je niet van plan is die arbeid te hervatten. Dit is dus een fiscaal vereiste (wettelijke verplichting) waar het fonds niet omheen kan. Jouw ouderdomspensioen met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar wordt bij vervroeging vermenigvuldigd met een factor uit onderstaande tabel (tussenliggende leeftijden worden lineair geïnterpoleerd):

Leeftijd:

Omzettingsfactor vanaf 01-01-2021:

 

 60

0,8145

 

 61

0,8464

 

 62

0,8805

 

 63

0,9173

 

 64

0,9570

 

 65

1,0000

 

 

Later met pensioen

Later met pensioen kan tot uiterlijk jouw AOW datum. Je pensioen wordt dan hoger. Jouw ouderdomspensioen met een

pensioenrichtleeftijd van 65 jaar wordt bij vervroeging of uitstel vermenigvuldigd met een factor uit onderstaande tabel.

 

Tussenliggende leeftijden worden lineair geïnterpoleerd.

 

 

  

Leeftijd:

Omzettingsfactor vanaf 01-01-2021:  

 65

1,0000

 

 66

1,0469 

 

 67

1,0982

 

 68 

1,1546