Omzettingsfactoren ATOS BP-regeling.

Indien gebruik wordt gemaakt van het recht het in je ATOS BP-regeling opgebouwde pensioenkapitaal op pensioenleeftijd aan te wenden voor inkoop van ouderdomspensioen worden bijgaande omzettingsfactoren toegepast.

 

De omzettingsfactoren worden maandelijks vastgesteld, waarbij voor de te hanteren rentepercentages de gemiddelde renteniveau's (de rentetermijnstructuur (RTS) van DNB) van de afgelopen 3 maanden worden gebruikt (het driemaands gemiddelde). Voor tussenliggende leeftijden en de omzettingsfactoren voor direct ingaand nabestaandenpensioen kan contact worden opgenomen met het pensioenbureau.