Overlijden in dienst

Het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd in de ATOS BP-regeling wordt bij je overlijden aangewend om een (extra) nabestaanden- en/of, in bepaalde gevallen, wezenpensioen in te kopen. Indien er geen nabestaanden of kinderen zijn dan vervalt het kapitaal aan het fonds.