Overlijden na pensionering

 Als je na pensionering overlijdt, zou je partner wellicht zonder of met een te laag inkomen achter blijven. Op pensioendatum kun je er daarom voor kiezen om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een nabestaandenpensioen. Je kiest dan voor een lager ouderdomspensioen zodat je nabestaande, na je overlijden, levenslang een nabestaandenpensioen ontvangt.

 

voorbeeld:

Als je gebruik maakt van uitruil, heeft je nabestaande na je overlijden recht op een levenslang nabestaandenpensioen na uitruil. Stel, je hebt op je 65e een maandelijkse ouderdomspensioen bereikt van €1000 en je wil een nabestaanden pensioen van 70% van het ouderdomspensioen. Na uitruil is je maandelijkse ouderdomspensioen € 833. Dan heeft je nabestaande, na je overlijden, recht op een nabestaandenpensioen van 70% van € 833 is € 583. Op je oorspronkelijke ouderdomspensioen wordt 16% ingehouden. Wil je een nabestaandenpensioen verzekeren van 50% van het ouderdomspensioen na uitruil, dan wordt 12% van je ouderdomspensioen ingehouden.