Kosten bij verwerking verevening echtscheiding

Bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant worden er afspraken gemaakt hoe het pensioen verevend moet worden. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant loopt via de advocaat. Een kopie van dit convenant wordt naar de betreffende pensioenuitvoerder gestuurd in dit geval Achmea Pensioenservices. Deze verwerken de verevening of conversie. Na verwerking stuurt Achmea Pensioenservices een brief over de verwerking plus een nota.

 

LET WEL; AAN HET VERWERKEN VAN DEZE VEREVENING OF CONVERSIE ZIJN KOSTEN VERBONDEN!

 

Voor 2023 gelden de volgende tarieven:

Standaard verevening € 254,32 (iedere partner krijgt een nota voor de helft hiervan)

Afwijkende verevening € 508,64 (iedere partner krijgt een nota voor de helft hiervan)