Waardeoverdracht

Pensioenrechten kun je meenemen naar het pensioenfonds van je nieuwe werkgever als je van baan verwisselt. Dat heet waardeoverdracht. Als je bij verandering van werkgever steeds je pensioen meeneemt naar de volgende pensioenuitvoerder, zal je op je pensioendatum het totale pensioen ontvangen van het pensioenfonds van je laatste werkgever.

 

Je aanvraag dient meestal binnen zes maanden bij het nieuwe fonds te zijn ingediend. Je ontvangt dan een aanbieding/offerte van je nieuwe pensioenuitvoeder. Na beoordeling kun je dan besluiten al dan niet tot waardeoverdracht over te gaan. Soms kunnen waardeoverdrachten tijdelijke niet uitgevoerd worden. Het pensioenfonds heeft dan een reservetekort en/of dekkingstekort. Dit houdt in dat het aanwezige vermogen lager is dan het bedrag dat nodig is om alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen uit te betalen. Het pensioenfonds is dan wettelijk verplicht om de waardeoverdrachten stop te zetten. Zodra de dekkingsgraad van het pensioenfonds weer meer dan 100% bedraagt, informeert de nieuwe pensioenuitvoeder jou hieroveger. Dan worden alsnog alle verzoeken tot waardeoverdracht die opgeschort waren uitgevoerd.


Of de dekkingsgraad van het nieuwe en oude pensioenfonds op een bepaald moment lager of hoger is dan 100% kun je zien op de home-page van de pensioenfondsen. Als uit het plaatje blijkt dat de dekkingsgraad lager is dan 100%, kun je er van uitgaan dat de waardeoverdrachten zijn stopgezet. Als uit het plaatje blijkt dat de de dekkingsgraad weer boven de 100% is, kun je er van uitgaan dat de waardeoverdrachten weer uitgevoerd gaan worden.

 

Uit dienst

Als je weg gaat bij Atos en in dienst treedt bij een andere werkgever, kun je het opgebouwde pensioen en het kapitaal uit de beschikbare premies en/of eigen stortingen meenemen. Over de waardeoverdracht word je door je nieuwe werkgever geïnformeerd. Doe je geen waardeoverdracht, dan blijft je pensioen gewoon bij Stichting Pensioenfonds Atos staan.